Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na swojej działce obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, wycinka drzew kraków 2022 burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin na inny obszar.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Domachowski | 2022-05-06

    Prędko niezupełnie rok po ożenku przeżyli rodzicami pięknej córeczki, natomiast po dwóch latach synka.