Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej nieruchomości obwarowane jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.